گالری آنلاین سرکار خانم سلیمه قزل

بیوگرافی سلیمه قزل

سلیمه قزل متولد ۱۳۶۱ استان گلستان و شهرستان بندر ترکمن است.وی دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه هنر و معماری و کارشناسی نقاشی از دانشگاه هنر است.
فعالیت ها:
نمایشگاه انفرادی با عنوان ـ مادری برای کودکان اوبه ـگالری بهارک ـ ۹۹
نمایشگاه انفرادی با عنوان ـ رویش دوباره ـ نگارخانه ایران ـ گلستان ـ۹۷
نمایشگاه انفرادی ـ گالری هفت ثمر ـ تهران ـ ۹۲
نمایشگاه انفرادی ـ نگارخانه سوره ـحوزه هنری گلستان ـ
نمایشگاه انفرادی ـ دانشگاه هنرـ ۸۵ و شرکت در ۲۷ نمایشگاه گروهی  از سایر فعالیت های اوست.
سلیمه قزل عضو پیوسته انجمن نقاشان ایران،عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر ایران و کارشناس امور هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بندر ترکمن است.

500.000 تومان

تکنیک: ترکیب مواد

ابعاد: ۱۹*۱۹ سانتنی متر

 

 

 

500.000 تومان

تکنیک:ترکیب مواد

ابعاد: ۱۹*۱۹ سانتنی متر

 

 

 

500.000 تومان

تکنیک:ترکیب مواد

ابعاد: ۱۹*۱۹ سانتنی متر

 

 

 

500.000 تومان

تکنیک:ترکیب مواد

ابعاد: ۱۹*۱۹ سانتنی متر

 

 

 

500.000 تومان

تکنیک:ترکیب مواد

ابعاد: ۱۹*۱۹ سانتنی متر

 

 

 

500.000تومان

تکنیک:ترکیب مواد

ابعاد: ۱۹*۱۹ سانتنی متر

 

 

500.000 تومان

تکنیک:ترکیب مواد

ابعاد: ۱۷*۱۷ سانتنی متر

 

 

500.000 تومان

تکنیک:ترکیب مواد

ابعاد: ۱۹*۱۹ سانتنی متر

 

 

500.000 تومان

تکنیک:ترکیب مواد

ابعاد: ۱۷*۱۷ سانتنی متر

 

 

 

500.000تومان

تکنیک:ترکیب مواد

ابعاد: ۱۷*۱۷ سانتنی متر