نگارخانه بهارک در پاییز ۱۳۹۶ با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با مدیریت سرکار خانم بهارک بیگناه تاسیس شد. این نگارخانه با هدف توسعه و ارائه هنر هنرمندان ایران زمین در محیطی مناسب شروع به کار نموده است.

حمایت از هنرمندان جوان، تکریم پیشکسوتان و توجه به یادگیری و آموزش از طریق نشست ها و کارگاه های هنری و همچنین توجه به جنبه های اقتصادی و اجتماعی هنر مد نظر مدیریت نگارخانه می باشد.

نگارخانه بهارک