06 مارس 2021

نمایشگاه گروهی نقاشی
با موضوع طبیعت
هنرمندان:
الهام فخاری
پگاه عبداللهی مفخم
بیتا صدری
هانیه آزموده
همایون حیاتی
مهران یوسف زاده
مرجان طومارخانی
بهار جبلی
عفیفه بهادری مقدم
مریم الله یاری
ریحانه نوشمهر
سوده درگاهیی

تاریخ برگزاری ۱۵ تا ۲۰ اسفند ۹۹
ساعات برگزاری:۴تا ۷ عصر

30 سپتامبر 2020

گالری بهارک برگزار میکند:
نمایشگاه طراحی های رضا باقری با عنوان “انقراض”
زمان برگزاری :جمعه،۱۱ مهر ماه لغایت ۱۶ مهر ماه ۹۹
ساعات بازدید:جمعه:۵عصر تا ۹ شب
سایر روزها:۵عصر تا ۸ شب
نمایشگاه تا چهارشنبه ادامه دارد.

15 نوامبر 2019

نگارخانه بهارک برگزار میکند:

نمایشگاه انفرادی عکسهای مهدی پاسگر

با عنوان انتزاع در طبیعت
گشایش:جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸
ساعت بازدید:۵ عصر تا ۹ شب

سایر روزها:۵عصر تا ۸ شب

نمایشگاه تا ۲۹ آبان ماه ادامه دارد.