06 مارس 2021

نمایشگاه گروهی نقاشی
با موضوع طبیعت
هنرمندان:
الهام فخاری
پگاه عبداللهی مفخم
بیتا صدری
هانیه آزموده
همایون حیاتی
مهران یوسف زاده
مرجان طومارخانی
بهار جبلی
عفیفه بهادری مقدم
مریم الله یاری
ریحانه نوشمهر
سوده درگاهیی

تاریخ برگزاری ۱۵ تا ۲۰ اسفند ۹۹
ساعات برگزاری:۴تا ۷ عصر

30 سپتامبر 2020

گالری بهارک برگزار میکند:
نمایشگاه طراحی های رضا باقری با عنوان “انقراض”
زمان برگزاری :جمعه،۱۱ مهر ماه لغایت ۱۶ مهر ماه ۹۹
ساعات بازدید:جمعه:۵عصر تا ۹ شب
سایر روزها:۵عصر تا ۸ شب
نمایشگاه تا چهارشنبه ادامه دارد.

14 دسامبر 2019

نگارخانه بهارک برگزار میکند:
چهاردهمین نمایشگاه گروهی انجمن عکاسان نگاه با عنوان طبیعت
گشایش:جمعه ٢٢آذر ماه ٩٨
ساعات بازدید:۵عصر تا ٩ شب
سایر روزها:۵عصر تا ٨ شب
نمایشگاه تا ٢٧آذر ماه ادامه دارد.
آدرس:ده ونک خیابان شهید صابری کوچه یکم پلاک ١